Reference


Seznam vybraných referencí z oblasti:

 • úprava a čištění odpadních vod
 • zahušťování a odvodňování komunálních a průmyslových kalů
 • plastové trubní rozvody, TUV a SUV

ČEZ a.s., Tušimice

Úprava a čištění vod


 • Návrh, dodávka a montáž 2 ks deemulgačních reaktorů
 • Kapacita: 3 m3/hod

České Dráhy a.s., Valašské Meziříčí

Úprava a čištění vod
Zahušťování a odvodňování komunálních a průmyslových kalů


Rekonstrukce a modernizace DS

 • Zařízení:
  • Flotace
  • Rozmíchávací stanice flokulantu
  • Odvodňovací koše na kal
 • Rekonstrukce objektu DS
 • Kapacita 3 m3/hod

OFZ a.s. Istebné

Úprava a čištění vod


 • studie pro zlepšení kvality vypouštěné vody
 • změna chemického hospodářství
 • úprava stávajícího procesu čištění

Sellier & Bellot a.s., Vlašim

Úprava a čištění vod
Zahušťování a odvodňování komunálních a průmyslových kalů


Čištění zaolejovaných a mýdlových vod z výroby

 • Zařízení:
  • Reaktor
  • Flotace
  • Zahušťování kalů
  • Kalolis
  • Pásový dopravník
  • Rozmíchávací stanice flokulantu
  • Rozmíchávací stanice bentonitu
  • MaR
 • Kapacita: až 140 m3/24 hod

BorsodChem, MCHZ s.r.o., Ostrava

Úprava a čištění vod


 • Revize kontinuálního filtru boční filtrace
 • Výměna pískové náplně včetně zafiltrování

RINA Europe s.r.o.

Úprava a čištění vod
Zahušťování a odvodňování komunálních a průmyslových kalů


 • Rekonstrukce a doplnění technologie ČOV
  • odvodňovací lis DW-201
  • odvodňovací lis DW-131
  • podzemní 3-komorový reaktor
  • mechanické předčištění
  • pásový dopravník na kaly
  • kyslíková sonda v aktivační nádrži

České Dráhy a.s., Bohumín

Plastové trubní rozvody, TUV a SUV


Rekonstrukce rozvodů TUV a dodávka zásobníku TUV

 • Zařízení:
  • Akumulační zásobník 2 ma 3 m3
  • Potrubní rozvody TUV

SAKER s.r.o., Kroměříž

Úprava a čištění vod


Čištění zaolejovaných emulzí z briketovacího lisu

 • Zařízení:
  • Vakuová odparka PC f 1,4
 • Kapacita: až 1,4 m3/den

ŽDB a.s., Bohumín

Úprava a čištění vod


Rekonstrukce a modernizace NS

 • Zařízení – akumulační nádrže
  • reaktory
  • čiřiče
  • vápenné hospodářství
  • kalolis
  • automatizace řízení a vizualizace
 • Kapacita NS: 130 m3/hod

České dráhy a.s., Bohumín

Plastové trubní rozvody, TUV a SUV


 • Přeložka vodovodního řádu přes místní vodní tok

UJP PRAHA a.s.

Úprava a čištění vod


Čištění zaolejovaných vod a vod s obsahem uranu

 • Vakuová odparka R150
 • Kapacita stanice 150 l/den

UNIPETROL RPA, s.r.o.

Úprava a čištění vod


Realizace zařízení k výrobě užitkové vody pro Chemopetrol na T200

 • Čiření
  • Tlaková písková filtrace
  • Filtrace na aktivním uhlí
 • Kapacita stanice 100 m3/h

ŠPILA, corp.export-import s.r.o

Úprava a čištění vod


Zařízení pro likvidaci fotografických odpadů

 • Vakuová odparka E1400
 • Kapacita stanice 1,4 m3/den

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Třinec

Úprava a čištění vod


Oprava filtru DDF č.1 na Vodárně 3

RUMPOLD, s.r.o. Provozovna Ostrava

Úprava a čištění vod


Deemulgační stanice

 • Vakuová odparka E8000
 • Kapacita stanice 8 m3/den

ŽDB a.s., Bohumín

Úprava a čištění vod


Neutralizační reaktor – ČOV Drátovny

 • Zařízení – plastový neutralizační reaktor
  • doplnění měřící techniky
  • vizualizace

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. , Třinec

Úprava a čištění vod


Zlepšení kvality vod v areálu Třineckých železáren

 • Vypracování studie na zlepšení kvality vody na vysokopecním okruhu plynočistírenských vod a na okruhu válcovenských vod

AL INVEST Břidličná, a.s., Břidličná

Úprava a čištění vod


Rekonstrukce neutralizační stanice – technologická část

 • Zařízení – vakuová odparka
  • odlučovač ropných látek
  • sběrač oleje
  • nádrže
  • MaR
  • technologická OK
 • Výkon: zpracování 2 500 kg emulzí za den

CHEMOPETROL, a.s., Litvínov

Úprava a čištění vod


Výměna deskových výměníků tepla E 203 A/B na výrobně Močovina5

CHEMOPETROL, a.s., Litvínov

Úprava a čištění vod


Studie „Využití úpravny vody T200 k výrobě pitné vody“

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Třinec

Úprava a čištění vod


Oprava filtru DDF č.2 na Vodárně 3

MORA MORAVIA, a.s. Hlubočky – Mariánské Údolí

Úprava a čištění vod


Studie „ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD ZPÚ MORA MORAVIA,a.s.“

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a.s., ELEKTRÁRNE NOVÁKY

Úprava a čištění vod


Čištění odpadních vod ENO – zaolejované odpadní vody, splaškové odpadní vody

 • Zaolejované odpadní vody
  • Zařízení:
   • chemické reaktory na zpracování odpadní vody
   • kontinuální pískové filtry na dočištění
   • separace a odvodnění kalu
   • chemické hospodářství regentů
  • Výkon: 30 m3/hod.
 • Splaškové odpadní vody
  • Zařízení:
   • instalace lokálních kompletních BČOV s EO 10 – 900
   • instalace kompletních čerpacích stanic
   • kompletní kanalizační síť areálu ENO

WHIRPOOL SLOVAKIA, s.r.o.

Úprava a čištění vod


Integrovaná čistírna odpadních vod společnosti Whirpool Slovakia, s.r.o. závod Poprad, část Fyzikálně-chemická ČOV

 • Zařízení:
  • chemické reaktory: 1. linie: oxidace a neutralizace, 2. linie: koagulace a neutralizace
  • lamelové separátory na sedimentaci kalu
  • tlakové pískové filtry na dočištění vody
  • komorový kalolis na odvodnění kalu
  • chemické hospodářství reagentů
 • Výkon: 25 – 30 m3/hod.

MORA MORAVIA, a.s. Hlubočky – Mariánské Údolí

Úprava a čištění vod


Předčištění odpadních vod z odmašťování v parametru NEL – deemulgační stanice

 • Zařízení:
  • nízkotepelná vakuová odparka
  • ultrafiltrace
  • odlučovač olejů
 • Výkon: 4m3/den (166 l/hod)

ŽDB a.s., závod ENERGETIKA, Bohumín

Úprava a čištění vod


Zkapacitnění kalového hospodářství NS v ŽDB a.s.

 • Zařízení:
  • zahušťovač kalu
  • zapojení do stávajícího systému NS

ŽDB a.s., závod ENERGETIKA, Bohumín

Úprava a čištění vod


Technologické zařízení úpravny koupelnové vody

 • Zařízení:
  • kontinuální pískový filtr KPF 500
  • chemické hospodářství
 • Výkon: 54 m3/hod.

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Úprava a čištění vod


Rekonstrukce pánvové pece v TŽ Třinec – boční filtrace chladící vody

 • Zařízení: 1 ks dvoukomorový tlakový filtr DPF 3000
 • Výkon: 180 – 200 m3/hod.

ŽDB a.s., závod ENERGETIKA, Bohumín

Úprava a čištění vod


Studie „Vodní hospodářství v ŽDB a.s.

ZÁVOD SNP, a.s. Žiar nad Hronom

Úprava a čištění vod


Čištění – neutralizace odpadních vod ze skládky hnědého a černého kalu
Zabezpečení výroby sušeného bezvodého sulfátu sodného – krystalizace

 • Zařízení:
  • krystalizace odparkou a termokompresorem
  • hydrocyklon
  • dekantační odstředivka
  • fluidní sušička
 • Výkon: 2,7 m3/hod.

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Třinec

Úprava a čištění vod


Modernizace ZPO č. 2

 • Zařízení:
  • 2 ks dvoukomorových tlakových filtrů,
  • rekonstrukce čířiče DUKLA 7000 – zvýšení přítoku
 • Výkon: filtry 2x200m3/hod.;čirič 288m3/hod.

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Třinec

Úprava a čištění vod


Filtrační stanice Vodárny III.

 • Zařízení: 1ks tlakový pískový filtr
 • Výkon: 110–120 m3/hod.

U. S. STEEL KOŠICE, s.r.o. Košice

Úprava a čištění vod


Rekonstrukce a modernizace ČOV Sokoľany – Vápenné hospodářství

 • Zařízení:
  • příprava a dávkování vápenného mléka
  • regulace pH v čiřičích
 • Výkon: 1400 l/s (5040 m3/h)

U. S. STEEL KOŠICE, s.r.o. Košice / SIGMA SLOVAKIA, s.r.o. Banská Bystrica

Úprava a čištění vod


Boční filtrace chladících technologických vod

 • Zařízení: 2ks kontinuálních pískových filtrů
 • Výkon: 2 x 100 m3/hod.

SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, š.p. Žilina

Úprava a čištění vod


SKV Dúbrava – řešení odstranění antimonu III. etapa
SO Demänovská dolina – úpravna vody – rekonstrukce

 • Zařízení: 10 ks kontinuálních pískových filtrů, celková rekonstrukce
 • Výkon: 170 l/s

U. S. STEEL KOŠICE, s.r.o. Košice

Úprava a čištění vod


Elektrolytická pocíňovací linka EC-2

 • Zařízení: chromové a fenolové reaktory, chemické hospodářství, INTREL BMVK
 • Výkon:
  • pro zpracování chromových vod – 12 m3/hod
  • pro zpracování fenolových vod – 2,5 m3/hod.

BOSCH DIESEL, s.r.o. Jihlava

Úprava a čištění vod


Recyklace odpadních vod – Pávov – závod III.

 • Vakuová odparka s dočištěním
 • Výkon: 8 m3/24 hod.

BOSCH DIESEL, s.r.o. Jihlava

Úprava a čištění vod


Recyklace odpadních vod – Humpolecká – závod I.

 • Vakuová odparka s dočištěním
 • Výkon: 4 m3/24 hod.

DRÔTOVŇA DRÔTY, a.s. Hlohovec

Úprava a čištění vod


Rekonstrukce neutralizační stanice D1

 • Neutralizační stanice kyselých koncentrátů
  Výkon : 12 m3/8 hod.
 • Odstranění olova z mořící kyseliny
  Výkon: 6 m3/24 hod.
 • Vakuová odparka na čištění emulzí
  Výkon: 10 m3/24 hod.

StVaK, š.p. Banská Bystrica / CONTRAX PLUS, v.o.s. Banská Bystrica

Úprava a čištění vod


Úpravna vody pro skupinový vodovod Jasenie – Predajná – Nemecká

 • Technologická linka na úpravu pitné vody – odstraňování arzénu
 • Zařízení: koagulace, filtrace – kontinuální pískový filtr
 • Průtok 18 l/sec.

U. S. STEEL KOŠICE, s.r.o. Košice

Úprava a čištění vod


Filtrace chladící vody – Teplárna III.

 • Zařízení:
  • 18 ks kontinuálních pískových filtrů – Průtok: filtrace jemných nečistot: 1 800 m3/hod.
  • 2 ks automatických sítových filtrů – Průtok: filtrace hrubých nečistot: 12 000 m3/hod.

ŽDB, a.s. Bohumín

Úprava a čištění vod


Neutralizační stanice – neutralizace a čištění oplachových a koncentrovaných roztoků

 • Zařízení: reaktory, čiřiče, kalová koncovka
 • Výkon: max. 37 m3/hod

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Třinec – II.

Úprava a čištění vod


Filtrační stanice chladícího okruhu elektrárny E2

 • Zařízení: 1 ks kontinuální pískový filtr
 • Výkon: 60 m3/hod.

FANS a.s. Hlinsko / BorsodChem – MCHZ s.r.o. Ostrava

Úprava a čištění vod


Boční filtrace chladícího okruhu

 • Zařízení: 1 ks kontinuální pískový filtr
 • Výkon: 60 m3/hod.

Hayes Lemmerz Autokola, a.s. Ostrava / VAMOZ-servis, a.s. Ostrava

Úprava a čištění vod


Zneškodňovací stanice odpadních vod z linky KTL lakování

 • Zařízení: fyzikálně-chemické čištění INTREL BMVK 1.0
 • Výkon čistícího zařízení: 1 m3/hod.

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Třinec – I.

Úprava a čištění vod


Filtrační stanice chladícího okruhu elektrárny E2

 • Zařízení: 1 ks kontinuální pískový filtr
 • Výkon: 60 m3/hod.

OFZ, a.s. Istebné

Úprava a čištění vod


Čistící stanice průsakových vod ze skládky odpadů pro snížení koncentrace arzénu (As)

 • Zařízení: vícestupňové chemické reaktory, lamelový separátor, kontinuální pískový filtr
 • Výkon čistícího zařízení: 7 m3/hod.

ZÁVOD SNP, a.s. – Závod Foundry, Žiar nad Hronom

Úprava a čištění vod


Rekonstrukce deemulgační stanice v Závodě Foundry

 • Zařízení: dvojstupňová mikrobublinková tlaková flotace, jednostupňová kontaktní filtrace
 • Výkon čistícího zařízení: 3 m3/hod.

U. S. STEEL Košice, s.r.o. Košice

Úprava a čištění vod


Filtrační stanice chladící okujové vody – Teplá válcovna

 • Zařízení: 56 ks kontinuálních pískových filtrů
 • Průtok: 6 200 m3/h; 148,8 tis. m3/den

VOLKSWAGEN Bratislava a.s.

Úprava a čištění vod


Deemulgační stanice na zneškodnění olejových emulzí z výroby převodovek – VW Martin

 • Zařízení: vakuová odparka, chemické dočištění INTREL – BMVK 1,0 M
 • Výkon čistícího zařízení: 5 m3/24 hod.

OND a BECK, s.r.o. Kolárovo

Úprava a čištění vod


Doplnění neutralizační stanice

 • Technologické zařízení čistí odpadní vody z provozu galvanovny
 • Výkon čistícího zařízení: 2 m3/h

U. S. STEEL Košice, s.r.o. Košice – provoz KORAD

Úprava a čištění vod


Rekonstrukce a modernizace Neutralizační stanice

 • Technologické zařízení čistí oplachové vody a koncentráty s obsahem odmašťovadel, ropných látek a barviv
 • Výkon čistícího zařízení: 5 m3/h

OSRAM s.r.o., Nové Zámky

Úprava a čištění vod


Odlučovač tuků pro splaškové odpadní vody

MATADOR, a.s. Púchov

Úprava a čištění vod


Čištění zaolejovaných vod – II.

 • Technologické zařízení čistí zaolejované vody
 • Výkon čistícího zařízení: 2 m3/hod.

TRW LUCAS VARITY s.r.o. Jablonec nad Nisou

Úprava a čištění vod


Neutralizační stanice

 • Technologické zařízení čistí odpadní vody z galvanovny
 • Výkon čistícího zařízení: 5 m3/hod.

SKLOPLAST, a.s. Trnava

Úprava a čištění vod


Nová ČOV II. – lubrikační vody

 • Technologické zařízení čistí oplachové a koncentrované roztoky z lubrikace skleněných vláken
 • Výkon čistícího zařízení: 20 m3/hod.

SKLOPLAST, a.s. Trnava

Úprava a čištění vod


ČOV I. a ČOV II., Dočištění vod po chemickém čištění

 • Zařízení: kontinuální pískový filtr
 • Výkon čistícího zařízení: 50 m3/hod.

MATADOR a.s. Púchov

Úprava a čištění vod


Čištění zaolejovaných vod – I.

 • Technologické zařízení čistí zaolejované vody
 • Výkon čistícího zařízení: 0,3 m3/hod.

Město Liptovský Mikuláš – Skládka TKO Veterná Poruba

Úprava a čištění vod


Předčištění průsakových vod ze skládky TKO

 • Technologické zařízení čistí průsaky ze skládky TKO
 • Výkon čistícího zařízení: 2 m3/hod.

CHEMOLAK a.s. Smolenice

Úprava a čištění vod


Čistící stanice průsakových vod ze skládky průmyslových odpadů

 • Technologické zařízení čistí průsaky ze skládky průmyslových odpadů
 • Výkon čistícího zařízení: 5 m3/hod.

SKLOPLAST a.s. Trnava

Úprava a čištění vod


Rekonstrukce a modernizace ČOV I. – lubrikační vody

 • Technologické zařízení čistí oplachové a koncentrované roztoky z lubrikace skleněných vláken
 • Výkon čistícího zařízení: 20 m3/hod.

SOU sklárske, Poltár

Úprava a čištění vod


ČOV ze sklářské výroby

 • Technologické zařízení čistí odpadní vody z broušení olovnatého skla
 • Výkon čistícího zařízení: 10 m3/hod.

HYDROTHERM Žilina

Úprava a čištění vod


Čistící stanice odpadních vod z prádelny Rajecké Teplice

 • Technologické zařízení čistí odpadní vody z prádelny a automyčky
 • Výkon čistícího zařízení: 8 m3/hod.

NEFTESERVIS Užhorod

Úprava a čištění vod


Čistírna zaolejovaných vod

 • Technologické zařízení čistí odpadní vody s obsahem benzínu, nafty a hrubých příměsí
 • Výkon čistícího zařízení: 10 m3/hod.

VSŽ HOLDING, a.s. Košice

Úprava a čištění vod


Nátokový uzel Neutralizační stanice závod Studená válcovna

 • Rozdělení a filtrace od hrubých příměsí veškerých odpadních vod z provozů Studené válcovny
 • Výkon čistícího zařízení: 150 m3/hod.

CHIRANA – PREMA, a.s. Stará Turá

Úprava a čištění vod


Neutralizační stanice, deemulgační stanice

 • Technologické zařízení čistí oplachové vody a koncentráty z galvanovny
 • Výkon čistícího zařízení: 10 m3/hod.

VSŽ HOLDING a.s. Košice

Úprava a čištění vod


Lokální likvidace odpadních vod z lakoplastovací linky

 • Technologické zařízení čistí odpadní vody obsahem Cr6+
 • Výkon čistícího zařízení: 1,5 m3/h

VSŽ Holding, a.s. Košice

Úprava a čištění vod


Lokální likvidace odpadních vod EC-I (Cr6+, fenoly)

 • Technologické zařízení čistí odpadní vody s obsahem Cr6+ a fenolu
 • Výkon čistícího zařízení: 2 m3/h

Riaditeľstvo diaľnic Bratislava SSÚD Trenčín – Zlatovce

Úprava a čištění vod


Čistící stanice zaolejovaných vod

 • Technologické zařízení čistí zaolejované vody
 • Výkon čistícího zařízení: 2 m3/hod.

NAFTA, a.s. Gbely

Úprava a čištění vod


Čistící stanice zaolejovaných vod

 • Technologické zařízení čistí zaolejované odpadní vody
 • Výkon čistícího zařízení: 2 m3/hod.

VSŽ HOLDING, a.s. Košice

Úprava a čištění vod


Rekonstrukce a modernizace neutralizační stanice Studené válcovny

 • Technologické zařízení čistí oplachové vody a koncentráty z galvanického provozu, zaolejované vody, stabilní a metastabilní emulze
 • Výkon čistícího zařízení: 150 m3/hod. nepřetržitý provoz

SE, a.s. Elektrárne VOJANY

Úprava a čištění vod


Čistící stanice odpadních vod EVO

 • Technologické zařízení čistí zaolejované vody
 • Výkon čistícího zařízení: 30 m3/hod.

O.M.D. KOVO, s.r.o. Rožňava

Úprava a čištění vod


Neutralizační stanice

 • Technologické zařízení slouží na čištění oplachových vod a koncentrátů.
 • Výkon čistícího zařízení: 1,6 m3/hod.

Štátna Mincovňa, š.p. Kremnica

Úprava a čištění vod


Rekonstrukce a modernizace neutralizační stanice

 • Technologické zařízení čistí kyanidové a chromové oplachové vody a využité koncentráty z galvanických provozů
 • Výkon čistícího zařízení: 9 m3/hod.

ŽOS, a.s. Zvolen

Úprava a čištění vod


Rekonstrukce a modernizace neutralizační stanice

 • Technologické zařízení řeší čištění odpadních vod z galvanické výroby a opravy akumulátorů
 • Výkon čistícího zařízení: 2,4 m3/hod.

SEZ, a.s. Krompachy

Úprava a čištění vod


Neutralizační stanice SEZ

 • Neutralizační stanice slouží na čištění kyselo-chrómových, alkalických a kyanidových oplachových vod a koncentrátů z galvanovny
 • Výkon čistícího zařízení: 30 m3/hod.

VSŽ Holding, a.s. Košice

Úprava a čištění vod


Úprava pH výluhových vod ze skládky ocelových třísek VSŽ Košice

 • Technologické zařízení slouží na úpravu pH výluhových vod
 • Výkon čistícího zařízení: 2,5 m3/hod.

Drôtovňa, a.s. Hlohovec

Úprava a čištění vod


Čištění odpadních vod z kalového pole

 • Technologické zařízení čistí odpadní vody z galvanické výroby Drôtovňa a.s. vyvážených na kalové pole – lokalita Šulekovo
 • Výkon čistícího zařízení: 1 m3/hod.

PD HONCE

Úprava a čištění vod


Likvidace odpadních vod PD Honce

 • Technologické zařízení čistí oplachové vody a koncentráty z galvanické výroby PD Honce
 • Výkon čistícího zařízení: 1 m3/hod.

ENERGETIKA Vítkovice, a.s.

Zahušťování a odvodňování komunálních a průmyslových kalů


Studie dehydratace kalu z ÚČOV

 • Zpracování studie vyřešení kalového hospodářství na ÚČOV

JOHNS MANVILLE Slovakia, a.s. Trnava (SKLOPLAST, a.s.)

Zahušťování a odvodňování komunálních a průmyslových kalů


ČOV III. – Odvodňování kalu s obsahem bentonitu a železitého koagulantu

 • Zařízení: dekantační odstředivka
 • Výkon zařízení: 8 m3/hod.

NOVÁCKE CHEMICKÉ ZÁVODY, a.s. Nováky

Zahušťování a odvodňování komunálních a průmyslových kalů


Odvodňování solankových kalů

 • Zařízení:
  • pásový lis PL 801
  • příprava a dávkování flokulantu
 • Výkon: 2 m3/hod.

ENERGETIKA Vítkovice, a.s.

Zahušťování a odvodňování komunálních a průmyslových kalů


Dehydratace kalu z ÚČOV- odstředivka

 • Zařízení: odstředivka BARGAM B/DF 300 H

ČOV České Budějovice / ARKO Technology, a.s.

Zahušťování a odvodňování komunálních a průmyslových kalů


Rekonstrukce ČOV České Budějovice – Hrdějovice po povodních – dodávka a montáž nové odvodňovací odstředivky

 • Zařízení: dekantační odstředivka D5L

ČOV České Budějovice / ARKO Technology, a.s.

Zahušťování a odvodňování komunálních a průmyslových kalů


Rekonstrukce ČOV České Budějovice – Hrdějovice po povodních

 • oprava a repase zahušťovacích odstředivek D4L a D5L

SCP, a.s. Ružomberok

Zahušťování a odvodňování komunálních a průmyslových kalů


Zásobníky pro hygienizovaný kal – ČOV Ružomberok

 • Zařízení: vyskladňovací systém Saxlund – 2 ks sil
 • Objem sila: 200 m3 / 1 ks
 • Výkon zařízení: 60 m3/hod. / 1 ks
 • Sušina skladovaného kalu: 15 – 40 % a.s.

KERSAN s.r.o. Bratislava

Zahušťování a odvodňování komunálních a průmyslových kalů


Úprava odpadních vod z keramické výroby a odvodnění zachycených nerozpustných látek

 • Zařízení:
  • pásový lis PL 801
  • rotační zahušťovač ROZA 901
 • Výkon zařízení : 250 m3/hod.
 • Vstupní sušina: 2,0 % a.s.
 • Výstupní sušina: min. 60 % a.s.

SKLOPLAST, a.s. Trnava

Zahušťování a odvodňování komunálních a průmyslových kalů


ČOV II. – Odvodňování kalu s obsahem bentonitu a železitého koagulantu

 • Zařízení: odstředivka
 • Výkon zařízení: 8 m3/hod.

U. S. STEEL Košice, s.r.o. Košice

Zahušťování a odvodňování komunálních a průmyslových kalů


Ústřední ČOV Sokoľany – Ekologizace kalového hospodářství

 • Zařízení: zahušťovací nádrž, odvodnění: odstředivka
 • Výkon kalové koncovky: 140 m3/hod.