Reference


Seznam vybraných referencí z oblasti:

 • úprava a čištění odpadních vod
 • zahušťování a odvodňování komunálních a průmyslových kalů
 • plastové trubní rozvody, TUV a SUV

ČEZ a.s., Tušimice

Úprava a čištění vod


 • Návrh, dodávka a montáž 2 ks deemulgačních reaktorů
 • Kapacita: 3 m3/hod

České Dráhy a.s., Valašské Meziříčí

Úprava a čištění vod
Zahušťování a odvodňování komunálních a průmyslových kalů


Rekonstrukce a modernizace DS

 • Zařízení:
  • Flotace
  • Rozmíchávací stanice flokulantu
  • Odvodňovací koše na kal
 • Rekonstrukce objektu DS
 • Kapacita 3 m3/hod

OFZ a.s. Istebné

Úprava a čištění vod


 • studie pro zlepšení kvality vypouštěné vody
 • změna chemického hospodářství
 • úprava stávajícího procesu čištění

Sellier & Bellot a.s., Vlašim

Úprava a čištění vod
Zahušťování a odvodňování komunálních a průmyslových kalů


Čištění zaolejovaných a mýdlových vod z výroby

 • Zařízení:
  • Reaktor
  • Flotace
  • Zahušťování kalů
  • Kalolis
  • Pásový dopravník
  • Rozmíchávací stanice flokulantu
  • Rozmíchávací stanice bentonitu
  • MaR
 • Kapacita: až 140 m3/24 hod

BorsodChem, MCHZ s.r.o., Ostrava

Úprava a čištění vod


 • Revize kontinuálního filtru boční filtrace
 • Výměna pískové náplně včetně zafiltrování

RINA Europe s.r.o.

Úprava a čištění vod
Zahušťování a odvodňování komunálních a průmyslových kalů


 • Rekonstrukce a doplnění technologie ČOV
  • odvodňovací lis DW-201
  • odvodňovací lis DW-131
  • podzemní 3-komorový reaktor
  • mechanické předčištění
  • pásový dopravník na kaly
  • kyslíková sonda v aktivační nádrži

České Dráhy a.s., Bohumín

Plastové trubní rozvody, TUV a SUV


Rekonstrukce rozvodů TUV a dodávka zásobníku TUV

 • Zařízení:
  • Akumulační zásobník 2 ma 3 m3
  • Potrubní rozvody TUV

SAKER s.r.o., Kroměříž

Úprava a čištění vod


Čištění zaolejovaných emulzí z briketovacího lisu

 • Zařízení:
  • Vakuová odparka PC f 1,4
 • Kapacita: až 1,4 m3/den

ŽDB a.s., Bohumín

Úprava a čištění vod


Rekonstrukce a modernizace NS

 • Zařízení – akumulační nádrže
  • reaktory
  • čiřiče
  • vápenné hospodářství
  • kalolis
  • automatizace řízení a vizualizace
 • Kapacita NS: 130 m3/hod

České dráhy a.s., Bohumín

Plastové trubní rozvody, TUV a SUV


 • Přeložka vodovodního řádu přes místní vodní tok

UJP PRAHA a.s.

Úprava a čištění vod


Čištění zaolejovaných vod a vod s obsahem uranu

 • Vakuová odparka R150
 • Kapacita stanice 150 l/den

UNIPETROL RPA, s.r.o.

Úprava a čištění vod


Realizace zařízení k výrobě užitkové vody pro Chemopetrol na T200

 • Čiření
  • Tlaková písková filtrace
  • Filtrace na aktivním uhlí
 • Kapacita stanice 100 m3/h

ŠPILA, corp.export-import s.r.o

Úprava a čištění vod


Zařízení pro likvidaci fotografických odpadů

 • Vakuová odparka E1400
 • Kapacita stanice 1,4 m3/den

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Třinec

Úprava a čištění vod


Oprava filtru DDF č.1 na Vodárně 3

RUMPOLD, s.r.o. Provozovna Ostrava

Úprava a čištění vod


Deemulgační stanice

 • Vakuová odparka E8000
 • Kapacita stanice 8 m3/den

ŽDB a.s., Bohumín

Úprava a čištění vod


Neutralizační reaktor – ČOV Drátovny

 • Zařízení – plastový neutralizační reaktor
  • doplnění měřící techniky
  • vizualizace

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. , Třinec

Úprava a čištění vod


Zlepšení kvality vod v areálu Třineckých železáren

 • Vypracování studie na zlepšení kvality vody na vysokopecním okruhu plynočistírenských vod a na okruhu válcovenských vod

AL INVEST Břidličná, a.s., Břidličná

Úprava a čištění vod


Rekonstrukce neutralizační stanice – technologická část

 • Zařízení – vakuová odparka
  • odlučovač ropných látek
  • sběrač oleje
  • nádrže
  • MaR
  • technologická OK
 • Výkon: zpracování 2 500 kg emulzí za den

CHEMOPETROL, a.s., Litvínov

Úprava a čištění vod


Výměna deskových výměníků tepla E 203 A/B na výrobně Močovina5

CHEMOPETROL, a.s., Litvínov

Úprava a čištění vod


Studie „Využití úpravny vody T200 k výrobě pitné vody“

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Třinec

Úprava a čištění vod


Oprava filtru DDF č.2 na Vodárně 3

MORA MORAVIA, a.s. Hlubočky – Mariánské Údolí

Úprava a čištění vod


Studie „ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD ZPÚ MORA MORAVIA,a.s.“

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a.s., ELEKTRÁRNE NOVÁKY

Úprava a čištění vod


Čištění odpadních vod ENO – zaolejované odpadní vody, splaškové odpadní vody

 • Zaolejované odpadní vody
  • Zařízení:
   • chemické reaktory na zpracování odpadní vody
   • kontinuální pískové filtry na dočištění
   • separace a odvodnění kalu
   • chemické hospodářství regentů
  • Výkon: 30 m3/hod.
 • Splaškové odpadní vody
  • Zařízení:
   • instalace lokálních kompletních BČOV s EO 10 – 900
   • instalace kompletních čerpacích stanic
   • kompletní kanalizační síť areálu ENO

WHIRPOOL SLOVAKIA, s.r.o.

Úprava a čištění vod


Integrovaná čistírna odpadních vod společnosti Whirpool Slovakia, s.r.o. závod Poprad, část Fyzikálně-chemická ČOV

 • Zařízení:
  • chemické reaktory: 1. linie: oxidace a neutralizace, 2. linie: koagulace a neutralizace
  • lamelové separátory na sedimentaci kalu
  • tlakové pískové filtry na dočištění vody
  • komorový kalolis na odvodnění kalu
  • chemické hospodářství reagentů
 • Výkon: 25 – 30 m3/hod.

MORA MORAVIA, a.s. Hlubočky – Mariánské Údolí

Úprava a čištění vod


Předčištění odpadních vod z odmašťování v parametru NEL – deemulgační stanice

 • Zařízení:
  • nízkotepelná vakuová odparka
  • ultrafiltrace
  • odlučovač olejů
 • Výkon: 4m3/den (166 l/hod)

ŽDB a.s., závod ENERGETIKA, Bohumín

Úprava a čištění vod


Zkapacitnění kalového hospodářství NS v ŽDB a.s.

 • Zařízení:
  • zahušťovač kalu
  • zapojení do stávajícího systému NS

ŽDB a.s., závod ENERGETIKA, Bohumín

Úprava a čištění vod


Technologické zařízení úpravny koupelnové vody

 • Zařízení:
  • kontinuální pískový filtr KPF 500
  • chemické hospodářství
 • Výkon: 54 m3/hod.

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Úprava a čištění vod


Rekonstrukce pánvové pece v TŽ Třinec – boční filtrace chladící vody

 • Zařízení: 1 ks dvoukomorový tlakový filtr DPF 3000
 • Výkon: 180 – 200 m3/hod.

ŽDB a.s., závod ENERGETIKA, Bohumín

Úprava a čištění vod


Studie „Vodní hospodářství v ŽDB a.s.

ZÁVOD SNP, a.s. Žiar nad Hronom

Úprava a čištění vod


Čištění – neutralizace odpadních vod ze skládky hnědého a černého kalu
Zabezpečení výroby sušeného bezvodého sulfátu sodného – krystalizace

 • Zařízení:
  • krystalizace odparkou a termokompresorem
  • hydrocyklon
  • dekantační odstředivka
  • fluidní sušička
 • Výkon: 2,7 m3/hod.

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Třinec

Úprava a čištění vod


Modernizace ZPO č. 2

 • Zařízení:
  • 2 ks dvoukomorových tlakových filtrů,
  • rekonstrukce čířiče DUKLA 7000 – zvýšení přítoku
 • Výkon: filtry 2x200m3/hod.;čirič 288m3/hod.

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Třinec

Úprava a čištění vod


Filtrační stanice Vodárny III.

 • Zařízení: 1ks tlakový pískový filtr
 • Výkon: 110–120 m3/hod.

U. S. STEEL KOŠICE, s.r.o. Košice

Úprava a čištění vod


Rekonstrukce a modernizace ČOV Sokoľany – Vápenné hospodářství

 • Zařízení:
  • příprava a dávkování vápenného mléka
  • regulace pH v čiřičích
 • Výkon: 1400 l/s (5040 m3/h)

U. S. STEEL KOŠICE, s.r.o. Košice / SIGMA SLOVAKIA, s.r.o. Banská Bystrica

Úprava a čištění vod


Boční filtrace chladících technologických vod

 • Zařízení: 2ks kontinuálních pískových filtrů
 • Výkon: 2 x 100 m3/hod.

SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, š.p. Žilina

Úprava a čištění vod


SKV Dúbrava – řešení odstranění antimonu III. etapa
SO Demänovská dolina – úpravna vody – rekonstrukce

 • Zařízení: 10 ks kontinuálních pískových filtrů, celková rekonstrukce
 • Výkon: 170 l/s

U. S. STEEL KOŠICE, s.r.o. Košice

Úprava a čištění vod


Elektrolytická pocíňovací linka EC-2

 • Zařízení: chromové a fenolové reaktory, chemické hospodářství, INTREL BMVK
 • Výkon:
  • pro zpracování chromových vod – 12 m3/hod
  • pro zpracování fenolových vod – 2,5 m3/hod.

BOSCH DIESEL, s.r.o. Jihlava

Úprava a čištění vod


Recyklace odpadních vod – Pávov – závod III.

 • Vakuová odparka s dočištěním
 • Výkon: 8 m3/24 hod.

BOSCH DIESEL, s.r.o. Jihlava

Úprava a čištění vod


Recyklace odpadních vod – Humpolecká – závod I.

 • Vakuová odparka s dočištěním
 • Výkon: 4 m3/24 hod.

DRÔTOVŇA DRÔTY, a.s. Hlohovec

Úprava a čištění vod


Rekonstrukce neutralizační stanice D1

 • Neutralizační stanice kyselých koncentrátů
  Výkon : 12 m3/8 hod.
 • Odstranění olova z mořící kyseliny
  Výkon: 6 m3/24 hod.
 • Vakuová odparka na čištění emulzí
  Výkon: 10 m3/24 hod.

StVaK, š.p. Banská Bystrica / CONTRAX PLUS, v.o.s. Banská Bystrica

Úprava a čištění vod


Úpravna vody pro skupinový vodovod Jasenie – Predajná – Nemecká

 • Technologická linka na úpravu pitné vody – odstraňování arzénu
 • Zařízení: koagulace, filtrace – kontinuální pískový filtr
 • Průtok 18 l/sec.

U. S. STEEL KOŠICE, s.r.o. Košice

Úprava a čištění vod


Filtrace chladící vody – Teplárna III.

 • Zařízení:
  • 18 ks kontinuálních pískových filtrů – Průtok: filtrace jemných nečistot: 1 800 m3/hod.
  • 2 ks automatických sítových filtrů – Průtok: filtrace hrubých nečistot: 12 000 m3/hod.

ŽDB, a.s. Bohumín

Úprava a čištění vod


Neutralizační stanice – neutralizace a čištění oplachových a koncentrovaných roztoků

 • Zařízení: reaktory, čiřiče, kalová koncovka
 • Výkon: max. 37 m3/hod

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Třinec – II.

Úprava a čištění vod


Filtrační stanice chladícího okruhu elektrárny E2

 • Zařízení: 1 ks kontinuální pískový filtr
 • Výkon: 60 m3/hod.

FANS a.s. Hlinsko / BorsodChem – MCHZ s.r.o. Ostrava

Úprava a čištění vod


Boční filtrace chladícího okruhu

 • Zařízení: 1 ks kontinuální pískový filtr
 • Výkon: 60 m3/hod.

Hayes Lemmerz Autokola, a.s. Ostrava / VAMOZ-servis, a.s. Ostrava

Úprava a čištění vod


Zneškodňovací stanice odpadních vod z linky KTL lakování

 • Zařízení: fyzikálně-chemické čištění INTREL BMVK 1.0
 • Výkon čistícího zařízení: 1 m3/hod.

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Třinec – I.

Úprava a čištění vod


Filtrační stanice chladícího okruhu elektrárny E2

 • Zařízení: 1 ks kontinuální pískový filtr
 • Výkon: 60 m3/hod.

OFZ, a.s. Istebné

Úprava a čištění vod


Čistící stanice průsakových vod ze skládky odpadů pro snížení koncentrace arzénu (As)

 • Zařízení: vícestupňové chemické reaktory, lamelový separátor, kontinuální pískový filtr
 • Výkon čistícího zařízení: 7 m3/hod.

ZÁVOD SNP, a.s. – Závod Foundry, Žiar nad Hronom

Úprava a čištění vod


Rekonstrukce deemulgační stanice v Závodě Foundry

 • Zařízení: dvojstupňová mikrobublinková tlaková flotace, jednostupňová kontaktní filtrace
 • Výkon čistícího zařízení: 3 m3/hod.

U. S. STEEL Košice, s.r.o. Košice

Úprava a čištění vod


Filtrační stanice chladící okujové vody – Teplá válcovna

 • Zařízení: 56 ks kontinuálních pískových filtrů
 • Průtok: 6 200 m3/h; 148,8 tis. m3/den

VOLKSWAGEN Bratislava a.s.

Úprava a čištění vod


Deemulgační stanice na zneškodnění olejových emulzí z výroby převodovek – VW Martin

 • Zařízení: vakuová odparka, chemické dočištění INTREL – BMVK 1,0 M
 • Výkon čistícího zařízení: 5 m3/24 hod.

OND a BECK, s.r.o. Kolárovo

Úprava a čištění vod


Doplnění neutralizační stanice

 • Technologické zařízení čistí odpadní vody z provozu galvanovny
 • Výkon čistícího zařízení: 2 m3/h

U. S. STEEL Košice, s.r.o. Košice – provoz KORAD

Úprava a čištění vod


Rekonstrukce a modernizace Neutralizační stanice

 • Technologické zařízení čistí oplachové vody a koncentráty s obsahem odmašťovadel, ropných látek a barviv
 • Výkon čistícího zařízení: 5 m3/h

OSRAM s.r.o., Nové Zámky

Úprava a čištění vod


Odlučovač tuků pro splaškové odpadní vody

MATADOR, a.s. Púchov

Úprava a čištění vod


Čištění zaolejovaných vod – II.

 • Technologické zařízení čistí zaolejované vody
 • Výkon čistícího zařízení: 2 m3/hod.

TRW LUCAS VARITY s.r.o. Jablonec nad Nisou

Úprava a čištění vod


Neutralizační stanice

 • Technologické zařízení čistí odpadní vody z galvanovny
 • Výkon čistícího zařízení: 5 m3/hod.

SKLOPLAST, a.s. Trnava

Úprava a čištění vod


Nová ČOV II. – lubrikační vody

 • Technologické zařízení čistí oplachové a koncentrované roztoky z lubrikace skleněných vláken
 • Výkon čistícího zařízení: 20 m3/hod.

SKLOPLAST, a.s. Trnava

Úprava a čištění vod


ČOV I. a ČOV II., Dočištění vod po chemickém čištění

 • Zařízení: kontinuální pískový filtr
 • Výkon čistícího zařízení: 50 m3/hod.

MATADOR a.s. Púchov

Úprava a čištění vod


Čištění zaolejovaných vod – I.

 • Technologické zařízení čistí zaolejované vody
 • Výkon čistícího zařízení: 0,3 m3/hod.

Město Liptovský Mikuláš – Skládka TKO Veterná Poruba

Úprava a čištění vod


Předčištění průsakových vod ze skládky TKO

 • Technologické zařízení čistí průsaky ze skládky TKO
 • Výkon čistícího zařízení: 2 m3/hod.

CHEMOLAK a.s. Smolenice

Úprava a čištění vod


Čistící stanice průsakových vod ze skládky průmyslových odpadů

 • Technologické zařízení čistí průsaky ze skládky průmyslových odpadů
 • Výkon čistícího zařízení: 5 m3/hod.

SKLOPLAST a.s. Trnava

Úprava a čištění vod


Rekonstrukce a modernizace ČOV I. – lubrikační vody

 • Technologické zařízení čistí oplachové a koncentrované roztoky z lubrikace skleněných vláken
 • Výkon čistícího zařízení: 20 m3/hod.

SOU sklárske, Poltár

Úprava a čištění vod


ČOV ze sklářské výroby

 • Technologické zařízení čistí odpadní vody z broušení olovnatého skla
 • Výkon čistícího zařízení: 10 m3/hod.

HYDROTHERM Žilina

Úprava a čištění vod


Čistící stanice odpadních vod z prádelny Rajecké Teplice

 • Technologické zařízení čistí odpadní vody z prádelny a automyčky
 • Výkon čistícího zařízení: 8 m3/hod.

NEFTESERVIS Užhorod

Úprava a čištění vod


Čistírna zaolejovaných vod

 • Technologické zařízení čistí odpadní vody s obsahem benzínu, nafty a hrubých příměsí
 • Výkon čistícího zařízení: 10 m3/hod.

VSŽ HOLDING, a.s. Košice

Úprava a čištění vod


Nátokový uzel Neutralizační stanice závod Studená válcovna

 • Rozdělení a filtrace od hrubých příměsí veškerých odpadních vod z provozů Studené válcovny
 • Výkon čistícího zařízení: 150 m3/hod.

CHIRANA – PREMA, a.s. Stará Turá

Úprava a čištění vod


Neutralizační stanice, deemulgační stanice

 • Technologické zařízení čistí oplachové vody a koncentráty z galvanovny
 • Výkon čistícího zařízení: 10 m3/hod.

VSŽ HOLDING a.s. Košice

Úprava a čištění vod


Lokální likvidace odpadních vod z lakoplastovací linky

 • Technologické zařízení čistí odpadní vody obsahem Cr6+
 • Výkon čistícího zařízení: 1,5 m3/h

VSŽ Holding, a.s. Košice

Úprava a čištění vod


Lokální likvidace odpadních vod EC-I (Cr6+, fenoly)

 • Technologické zařízení čistí odpadní vody s obsahem Cr6+ a fenolu
 • Výkon čistícího zařízení: 2 m3/h

Riaditeľstvo diaľnic Bratislava SSÚD Trenčín – Zlatovce

Úprava a čištění vod


Čistící stanice zaolejovaných vod

 • Technologické zařízení čistí zaolejované vody
 • Výkon čistícího zařízení: 2 m3/hod.

NAFTA, a.s. Gbely

Úprava a čištění vod


Čistící stanice zaolejovaných vod

 • Technologické zařízení čistí zaolejované odpadní vody
 • Výkon čistícího zařízení: 2 m3/hod.

VSŽ HOLDING, a.s. Košice

Úprava a čištění vod


Rekonstrukce a modernizace neutralizační stanice Studené válcovny

 • Technologické zařízení čistí oplachové vody a koncentráty z galvanického provozu, zaolejované vody, stabilní a metastabilní emulze
 • Výkon čistícího zařízení: 150 m3/hod. nepřetržitý provoz

SE, a.s. Elektrárne VOJANY

Úprava a čištění vod


Čistící stanice odpadních vod EVO

 • Technologické zařízení čistí zaolejované vody
 • Výkon čistícího zařízení: 30 m3/hod.

O.M.D. KOVO, s.r.o. Rožňava

Úprava a čištění vod


Neutralizační stanice

 • Technologické zařízení slouží na čištění oplachových vod a koncentrátů.
 • Výkon čistícího zařízení: 1,6 m3/hod.

Štátna Mincovňa, š.p. Kremnica

Úprava a čištění vod


Rekonstrukce a modernizace neutralizační stanice

 • Technologické zařízení čistí kyanidové a chromové oplachové vody a využité koncentráty z galvanických provozů
 • Výkon čistícího zařízení: 9 m3/hod.

ŽOS, a.s. Zvolen

Úprava a čištění vod


Rekonstrukce a modernizace neutralizační stanice

 • Technologické zařízení řeší čištění odpadních vod z galvanické výroby a opravy akumulátorů
 • Výkon čistícího zařízení: 2,4 m3/hod.

SEZ, a.s. Krompachy

Úprava a čištění vod


Neutralizační stanice SEZ

 • Neutralizační stanice slouží na čištění kyselo-chrómových, alkalických a kyanidových oplachových vod a koncentrátů z galvanovny
 • Výkon čistícího zařízení: 30 m3/hod.

VSŽ Holding, a.s. Košice

Úprava a čištění vod


Úprava pH výluhových vod ze skládky ocelových třísek VSŽ Košice

 • Technologické zařízení slouží na úpravu pH výluhových vod
 • Výkon čistícího zařízení: 2,5 m3/hod.

Drôtovňa, a.s. Hlohovec

Úprava a čištění vod


Čištění odpadních vod z kalového pole

 • Technologické zařízení čistí odpadní vody z galvanické výroby Drôtovňa a.s. vyvážených na kalové pole – lokalita Šulekovo
 • Výkon čistícího zařízení: 1 m3/hod.

PD HONCE

Úprava a čištění vod


Likvidace odpadních vod PD Honce

 • Technologické zařízení čistí oplachové vody a koncentráty z galvanické výroby PD Honce
 • Výkon čistícího zařízení: 1 m3/hod.

ENERGETIKA Vítkovice, a.s.

Zahušťování a odvodňování komunálních a průmyslových kalů


Studie dehydratace kalu z ÚČOV

 • Zpracování studie vyřešení kalového hospodářství na ÚČOV

JOHNS MANVILLE Slovakia, a.s. Trnava (SKLOPLAST, a.s.)

Zahušťování a odvodňování komunálních a průmyslových kalů


ČOV III. – Odvodňování kalu s obsahem bentonitu a železitého koagulantu

 • Zařízení: dekantační odstředivka
 • Výkon zařízení: 8 m3/hod.

NOVÁCKE CHEMICKÉ ZÁVODY, a.s. Nováky

Zahušťování a odvodňování komunálních a průmyslových kalů


Odvodňování solankových kalů

 • Zařízení:
  • pásový lis PL 801
  • příprava a dávkování flokulantu
 • Výkon: 2 m3/hod.

ENERGETIKA Vítkovice, a.s.

Zahušťování a odvodňování komunálních a průmyslových kalů


Dehydratace kalu z ÚČOV- odstředivka

 • Zařízení: odstředivka BARGAM B/DF 300 H

ČOV České Budějovice / ARKO Technology, a.s.

Zahušťování a odvodňování komunálních a průmyslových kalů


Rekonstrukce ČOV České Budějovice – Hrdějovice po povodních – dodávka a montáž nové odvodňovací odstředivky

 • Zařízení: dekantační odstředivka D5L

ČOV České Budějovice / ARKO Technology, a.s.

Zahušťování a odvodňování komunálních a průmyslových kalů


Rekonstrukce ČOV České Budějovice – Hrdějovice po povodních

 • oprava a repase zahušťovacích odstředivek D4L a D5L

SCP, a.s. Ružomberok

Zahušťování a odvodňování komunálních a průmyslových kalů


Zásobníky pro hygienizovaný kal – ČOV Ružomberok

 • Zařízení: vyskladňovací systém Saxlund – 2 ks sil
 • Objem sila: 200 m3 / 1 ks
 • Výkon zařízení: 60 m3/hod. / 1 ks
 • Sušina skladovaného kalu: 15 – 40 % a.s.

KERSAN s.r.o. Bratislava

Zahušťování a odvodňování komunálních a průmyslových kalů


Úprava odpadních vod z keramické výroby a odvodnění zachycených nerozpustných látek

 • Zařízení:
  • pásový lis PL 801
  • rotační zahušťovač ROZA 901
 • Výkon zařízení : 250 m3/hod.
 • Vstupní sušina: 2,0 % a.s.
 • Výstupní sušina: min. 60 % a.s.

SKLOPLAST, a.s. Trnava

Zahušťování a odvodňování komunálních a průmyslových kalů


ČOV II. – Odvodňování kalu s obsahem bentonitu a železitého koagulantu

 • Zařízení: odstředivka
 • Výkon zařízení: 8 m3/hod.

U. S. STEEL Košice, s.r.o. Košice

Zahušťování a odvodňování komunálních a průmyslových kalů


Ústřední ČOV Sokoľany – Ekologizace kalového hospodářství

 • Zařízení: zahušťovací nádrž, odvodnění: odstředivka
 • Výkon kalové koncovky: 140 m3/hod.

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít