Blokově-modulové systémy


BMVK – INTREL „G“ – Čistírny odpadních vod pro průmyslové podniky
BMVK – INTREL „M“ – Čistírny odpadních vod s obsahem ropných látek
Dočišťování vod od iontů těžkých kovů a nerozpustných látek
Rekonstrukce a modernizace centralizovaných čistících zařízení

Charakteristika

Linka BMVK – INTREL „G“ na čištění vod v průmyslových podnicích
Blokově-modulový systém na čištění vody BMVK – INTREL je určen k čištění odpadních vod od iontů těžkých kovů, mechanických příměsí, olejových a ropných látek v podnicích lehkého a těžkého průmyslu (Cr6+, Cr3+, Zn, Ni, Cu, Pb, As ….).

Čistírny odpadních vod s obsahem ropných látek
Zařízení nachází uplatnění při čištění odpadních vod s obsahem NEL, olejových a ropných látek, emulzí, mazutu, mechanických příměsí z průmyslových podniků i ke snižování chemické spotřeby kyslíku.

Dočišťování vody od iontů těžkých kovů, nerozpustných látek, CHSK
Technologie a blokově-modulová zařízení jsou určena k dočišťování odpadních vod z galvanických provozů a výrobních procesů plošných spojů od iontů a hydroxidů těžkých kovů, které jsou vypouštěny ze stávajících, neefektivně pracujících čistících zařízení, nebo k vylučování nerozpustných látek z odpadních vod.

Rekonstrukce a modernizace neutralizačních a deemulgačních stanic
Blokově-modulová zařízení používáme při rekonstrukcích neefektivně pracujících centralizovaných stanic reagenčního čištění odpadních vod s cílem jejich intenzifikace. Výkon takto rekonstruovaných zařízení je od 1 do 250 m3/hod. Blokově-modulová konstrukce zařízení umožňuje přizpůsobit se prostorovým a výkonovým požadavkům a výstavbu zrealizovat bez přerušení procesu čištění.

V porovnání s ekvivalentními systémy mají linky INTREL menší objem a celkové rozměry umožňující čištění odpadních vod se střední a vysokou koncentrací příměsí. Naše systémy jsou charakteristické vysokou spolehlivostí, jednoduchým provozem a snadnou obsluhou. Kvalita vyčištěné vody v mnohých případech umožňuje použití této vody bez další úpravy v rámci vratného systému zásobování výroby.

Používané metody

 • chemická neutralizace
 • chemická koagulace (srážení)
 • chemická redukce
 • fyzikálně-chemická absorpce
 • mikrobublinková tlakovzdušná vícestupňová flotace
 • gravitační sedimentace (lamelová separace)
 • čiření s průběžným odvodem kalu
 • vícestupňová kontaktní filtrace v automatických regeneračních filtrech
 • filtrace v kontinuálních pískových filtrech
 • filtrace tlakovými pískovými filtry
 • odpařování
 • demineralizace
 • ultrafiltrace
 • reverzní osmóza

 

Výkon zařízení v modulových řadách
od 1 m3/hod do 250 m3/hod
Kvalita vyčištěné vody
parametr hodnota – mg/l parametr hodnota – mg/l
Cr6+ 0 – stopové prvky ropné látky 0,05-0,5
Cr3+ 0,1-0,3 Nerozpustné látky 2 – 5
Fecelk stopové mn.-0,5 fenoly 0,1
Zn stopové mn.-0,3 CN 0,1
Ni stopové mn.-0,3 CHSK pokles o 15-95%
Cu stopové mn.-0,3 pH 6,5-8,5

 

Výhody

 • komplexně řeší čištění oplachových vod, zneškodňování koncentrátů a odvodňování kalu
 • jsou navrhovány podle individuálními požadavků zákazníka
 • vysoký stupeň čištění vody a snížení množství a spotřeby reagentů
 • umožňuji 6–8 krát snížit objem odváděného kalu a zlepšit jeho odvodnění
 • umožňují opětovně použít 50-70% vyčištěné vody
 • automatizace čistícího procesu snižuje počet pracovníků obsluhy
 • použití blokově-modulové konstrukce snižuje prostorovou náročnost stanice
 • umožňují rekonstruovat a modernizovat stávající čistící stanice za provozu

Výběr z instalací

 • WHIRPOOL SLOVAKIA, s.r.o. – stanice kapacita 30 m3/hod.
 • HAYES LEMMERZ AUTOKOLA, a.s. Ostrava – Zneškodňovaní stanice z linky KRL lakování 1 m3/hod.
 • TRW LUCAS VARITY s.r.o. Jablonec nad Nisou – Stanice pro čištění vody z galvanovny 5 m3/hod.
 • VOLKSWAGEN Bratislava a.s. – Stanice na zneškodňování olejových emulzí z výroby převodovek 5 m3/hod.