Tlakové pískové filtry


TPF – jednokomorové tlakové filtry
DPF – dvoukomorové tlakové filtry

Jednokomorové a dvoukomorové tlakové pískové filtry jsou vyvinuty pro úpravu a filtraci vody v provozech, kde vzniká potřeba udržení přetlaku vody.

Popis a funkce

Jednokomorové tlakové pískové filtry jsou vertikálně stojící ocelové válcové nádoby s klenutými dny a vestavěným tryskovým dnem opatřeným tryskami. Filtrační vrstva pískového filtru je tvořena praným křemičitým pískem o zrnitosti 0,4 až 4 mm. Na plášť pískového filtru jsou navařeny příruby pro potrubí s ovládacími armaturami, které slouží pro přívod surové vody, odvod vyčištěné a přívod prací vody a vzduchu a odvod prací vody. Pláště pískových filtrů jsou vybaveny průlezy. Po vyčerpáni kalové kapacity filtračního lůžka se pískový filtr odstaví, zregeneruje a opětovně uvede do provozu.

 

 

 

Dvoukomorové tlakové filtry jsou uprostřed rozděleny dalším klenutým dnem na dvě nezávislé samostatné komory s celkovou dvojnásobnou filtrační plochou. Zapojení dvoukomorového pískového filtru umožňuje nezávislý provoz obou komor současně nebo střídavě. V době pracího cyklu jedné komory pískového filtru může probíhat v druhé komoře filtrace, přičemž na praní může být použita voda z filtrující komory nebo ze zásobní nádrže. Výjimečně, v případě vyhovující kvality surové vody, lze na praní použít i tuto. Po ukončení pracího cyklu se uvede první komora pískového filtru do režimu filtrace a může se zahájit prací cyklus druhé komory filtru. Po jeho ukončení zapojíme do filtrace i druhou komoru. Obě komory pak pracují současně až do dalšího pracího cyklu.

 

Orientační filtrační výkony
typové řady výkon
TPF – θ450-3000 mm 1-95 m3/h
DPF – 2500, 3000, 3200, 4000 2×38 – 2×148 m3/h

 

Účinnost filtrace

Samotné filtrační lůžko pískového filtru je schopno odfiltrovat látky větší než 20 µm. V průběhu filtračního cyklu se ve filtrační vrstvě vytvoří filtrační koláč, který umožňuje odfiltrovat i menší částice. Účinnost filtrace lze zvýšit použitím látek, které jsou schopné se suspendovanými látkami vytvořit vločky, které lze oddělit usazováním v čiřiči a následnou filtraci nebo přímo filtrací na pískovém filtru.

Praní pískového filtru

Praní pískového filtru je možno provádět systémem střídavého praní vodou a vzduchem nebo velmi jednoduchým a výhodným současným praním vodou a vzduchem. Jednosložkové pískové lůžko (i s rozdílnou zrnitostí v jednotlivých vrstvách) umožňuje použití současného praví vodou a vzduchem, jehož hlavní výhodou je úspora prací vody o 30 až 40 %, což v praxi přináší úsporu nejen při tvoření zásob prací vody, ale i při akumulaci odpadních pracích vod. Systém praní pískového filtru je velmi jednoduše automatizovatelný s kratšími celkovými dobami praní.

Dodávky

Filtry dodáváme jako finální výrobek, to znamená včetně trysek, filtrační náplně, potrubí, potřebných ocelových konstrukcí, technické dokumentace a manuálů.

Hlavní přednosti tlakového pískového filtru

  • možnost zařazení filtrů do tlakových okruhů
  • použití vícevrstvé filtrační vrstvy zvyšuje filtrační kapacitu filtru
  • plná automatizace režimu praní filtru v závislosti na Δp, Δt nebo ΔV (objemu přefiltrované vody)
  • 30-40 % úspora prací vody při současném praní filtru vodou a vzduchem
  • u dvoukomorových filtrů je možnost použití filtrované vody z jedné komory pro praní pískového lože komory druhé

Výběr z instalací – tlakové pískové filtry

  • UNIPETROL RPA, s.r.o. Litvínov – 3 ks jednokomorových tlakových filtrů – výroba pitné vody
  • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Třinec – 2 ks dvoukomorových tlakových filtrů – modernizace ZPO
  • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Třinec – 1 ks dvoukomorový tlakový filtr – boční filtrace chladící vody
  • ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Třinec – 1 ks jednokomorový tlakový filtr – filtrační stanice na vodárně III.