Technologie


Nabízíme a provádíme komplexní služby od nabídky, projektu, přes výrobu, dodávku, montáž až po záruční a pozáruční servis. Vývojem a aplikací moderních technologií přispíváme k efektivnímu řešení ekologických problémů vodních hospodářství průmyslových podniků. Vyrábíme a dodáváme širokou škálu nejen standardních zařízení jako pískové filtry, čiřiče, nádrže, ale i technologie na míru. Úzká spolupráce s evropskými výrobci nám umožňuje nabídnout hi-tech technologie (vakuové odparky, dekantační odstředivky) za optimální ceny. Dlouholeté zkušenosti v odboru, používání vhodných, spolehlivých a ověřených technologií nám umožňují navrhnout a zrealizovat optimální řešení jak z hlediska použité technologie, tak z hlediska investic a provozních nákladů. Technicko-obchodní nabídky zpracováváme na základě Vašich údajů a podkladů bezplatně.

Úprava a filtrace vody

 • Filtrace podzemní a povrchové vody na vodu pitnou i technologickou – tlakové pískové filtry, kontinuální pískové filtry.
 • Fyzikálně-chemická úprava vody pro potřeby výrobních procesů – dávkování chemikálií, reaktory.
 • Výroba demi a dekarbo vody – ionexy, reverzní osmóza.
 • Úprava podzemní a povrchové vody na vodu pitnou i technologickou – oxidace, dávkování chemikálií, usazovací nádrže.
 • Filtrace a úprava chladících vod: otevřené a uzavřené chladící okruhy – tlakové pískové filtry, kontinuální pískové filtry.
 • Kontinuální a tlaková písková filtrace, kontaktní, koagulační filtrace, absorpce na aktivním uhlí, koncové dočištění průmyslových odpadních vod.

Čištění průmyslových odpadních vod

 • Neutralizační stanice – neutralizace odpadních vod s obsahem volných kyselin, zásad a těžkých kovů: automobilový, strojírenský, metalurgický, elektrochemický průmysl.
 • Deemulgační stanice – čištění odpadních vod s obsahem ropných látek, emulzí a tuků: energetika, hutnický, petrochemický, gumárenský, potravinářský průmysl.
 • Vakuové odparky – technologie pro čištění průsakových vod ze skládek odpadů: průmyslové a komunální skládky pevných odpadů.
 • Sedimentační a flotační procesy – čištění odpadních vod s obsahem ropných látek, nerozpuštěných látek, těžkých kovů, fosforu, formaldehydu apod. Příkladem jsou myčky vozidel, galvanizovny, lakovny aj.
 • Čištění odpadních vod s obsahem organických a anorganických látek.
 • Využití technologie vakuové odparky pro recyklaci vody s použitím opětovně ve výrobě.

Zpracování kalu – zahuštění a odvodnění biologických a průmyslových kalů

 • Zpracování kalu z biologických ČOV: kalové hospodářství, kalové koncovky – zahušťování a odvodňování kalu, skladování, hygienizace, post-stabilizace.
 • Kaly z průmyslových ČOV: uhelné kaly, kaly z keramického, metalurgického, sklářského a papírenského průmyslu.
 • Kaly v potravinářství a zemědělství: cukrovarnické kaly, exkrementy hospodářských zvířat.
 • Likvidace kalových lagun.
 • Zpracování kalů z úpravy vod.